Inschrijven voor Introductiedag 2020
De foto's die gemaakt worden op Landelijke Evenementen kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Indien een foto gebruikt wordt, kan altijd bezwaar aangetekend worden tegen het gebruik. Het Landelijk Bestuur is verantwoordelijk dat de foto dan zo spoedig mogelijk offline wordt gehaald. Verder kunnen leden de foto's inzien en posten op Social Media. Het Landelijk Bestuur is niet verantwoordelijk voor het verspreiden van enig foto of videomateriaal via de persoonlijke kanalen van leden of externen.

Algemene Voorwaarden Introductiedag 2020

  1. Na voltooien van de inschrijving is de deelnemer verplicht de betaling voor het evenement te voldoen.
  2. De betaling zal plaatsvinden via iDEAL.
  3. Er is geen restitutie van inschrijvingsgeld mogelijk.
  4. Wanneer je bent aangemeld, gaan we er vanuit dat je er ook bij bent, aangezien er kosten worden gemaakt per deelnemer. Mocht je onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, mail dit tijdig door naar organisatie@jd.nl
  5. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem/haar ingevulde gegevens.
  6. Alle ingevulde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt voor toegang tot de Tweede Kamer.
  7. De Landelijk Penningmeester stelt vast of een deelnemer het verschuldigde inschrijvingsbedrag heeft betaald.
  8. Het Landelijk Bestuur is te allen tijde bevoegd tot het aanpassen van de voorwaarden.